Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid,

We leven in een maatschappij waarin het nog steeds vaak niet gebruikelijk is ons gevoel toe te laten of te laten zien. We laten de positieve gevoelens toe maar lastigere gevoelens zoals verdriet, boosheid, onrust enz... vermijden we liever. We storten ons op ons werk, vluchten in allerlei afleidingen zodat we vooral maar niet naar binnen in onszelf hoeven te kijken. Toch zijn dit heel menselijke gevoelens die we allemaal kennen. Het gevolg van onze gevoelens niet onderkennen is stress, lichamelijke klachten, onrust, depressiviteit.. allemaal doordat gevoelens die niet onderkend worden een weg zoeken in het systeem en zich vast zetten in ons lichaam en onze geest, zonder dat we hier altijd bewust van zijn.

Tegenwoordig lopen steeds meer mensen hier tegenaan. krijgen burn-out aan, lopen vast in werk of relatie, hebben last van negatieve gevoelens of gedachten, voelen dat ze niet meer mee kunnen draaien in het huidige systeem, beseffen dat er iets moet veranderen maar weten niet direct hoe.

Herken je dit? dan kan het zijn dat je hooggevoelig bent, hooggevoeligheid wordt vaak, zeker door hooggevoeligen zelf, als valkuil gezien. Doordat de maatschappij en het systeem er vaak niet op ingericht zijn, prestatie, geld verdienen, zekerheid, in het systeem meedraaien dat wordt allemaal als belangrijk gezien. Echter uit alles blijkt steeds vaker dat dit niet meer werkt wanneer dit het enige doel is en dit zonder gevoel en zonder hart gedaan wordt loopt het systeem vast, dat zien we overal rondom ons, het wordt dus tijd voor verandering en juist de hooggevoelige medemens kan hier een verschil maken, doordat zij een aantal heel krachtige eigenschappen hebben, namelijk inlevingsvermogen, intuitief vermogen, empathie, openstaan voor anderen, begrip. enz. enz. Wanneer hooggevoeligen hun hooggevoeligheid als kracht gaan zien kan dit voor henzelf en voor hun omgeving, in werk, relaties enzovoort een wereld van verschil maken en een positieve verandering teweeg brengen.

Hiervoor is het nodig dat gevoeligen hun gevoelens onderkennen, vastgeroeste denkpatronen veranderen, in hun kracht gaan staan.. dit is vaak na jaren van conditionering en gewoonten, negatieve ervaringen, en alles wat van kleins af aan aangeleerd is, niet zo eenvoudig.

Als hooggevoelige zelf en dit proces zelf doorgemaakt te hebben kan ik je hierbij ondersteunen. Om je hooggevoeligheid als kracht in te gaan zetten, vanuit authenticiteit en vanuit je ware zelf te gaan leven. Te doen waar je hart blij van wordt. Je bent al helemaal goed zoals je bent ,je mag het enkel gaan ontdekken van binnenuit.

Wil je hierover meer informatie of een intake gesprek, wees dan van harte welkom zoals je bent.